Cliëntenraad

Uw mening telt!

Gezocht: leden voor onze Cliëntenraad

Cliëntenraad

Gezocht: leden voor onze Cliëntenraad

Cliëntenraad

Alle medewerkers van Somental Care zetten zich in om goede zorg te verlenen.
Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Indien dit het geval is, dan horen wij dit graag. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan. Wij kunnen aan de hand van uw klacht ook bepalen hoe wij onze zorg verder kunnen optimaliseren. Hieronder leest u hoe u uw klacht kenbaar kunt maken bij Somental Care en hoe Somental Care met klachten omgaat.

Wat is een Cliëntenraad?
De cliëntenraad is samengesteld uit een aantal (ex)cliënten of een naaste en vertegenwoordigt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Somental Care. In de cliëntenraad praten en denken (ex)cliënten of een naaste mee over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad is een gesprekspartner van de directie van Somental Care over alle aspecten van hun zorg en dienstverlening.
Waarom een Cliëntenraad?
De cliëntenraad vertegenwoordigt de (ex)cliënten, weet wat er speelt vanuit cliënten perspectief en heeft invloed vanuit die invalshoek op het beleid en besluitvorming binnen Somental Care. Ook kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarmee zorgen we dat naast bijvoorbeeld zorginhoud en financiën ook wensen en behoeften van cliënten een vaste plaats krijgt in het beleid van Somental Care
Wat moet een lid van de cliëntenraad kunnen?

Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Wel zijn er een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden zoals:

  • directe ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening van Somental Care;
  • cliëntenbelang voorop kunnen stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben (o.a. 3-4 vergaderingen per jaar);
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Interesse of meer info?

Heb je interesse om mee te denken en mee te praten in de cliëntenraad van Somental Care? Of wil je nog wat meer informatie over de cliëntenraad? Neem hiervoor contact op met de heer Coen Persijn via info@somentalcare.nl of bel 026-720 30 40