Over Somental Care

Somental Care

Somental Care is een GGZ-instelling die écht verschil maakt, zowel voor haar cliënten als haar medewerkers.

Over Somental Care

Somental Care is een GGZ-instelling die écht verschil maakt, zowel voor haar cliënten als haar medewerkers.

Visie Somental Care

Wij geloven in het feit dat de best mogelijke zorg alleen geleverd kan worden door medewerkers die goed in hun vel zitten, goed geschoold zijn en worden en werken binnen een prettige bedrijfscultuur.

Wij willen de beste mogelijke zorg verlenen, zinnig, niet teveel en niet te weinig. Mensen verdienen de juiste zorg op de juiste plek. Wij werken dan ook intensief samen met andere aanbieders en verwijzen door wanneer dat nodig is (stepped care).
Wij houden van een cultuur van continu verbeteren, niet aarzelen om kritisch te zijn en steeds te kijken of zaken beter of slimmer kunnen. Een cultuur van elkaar aanspreken, zonder aanziens des persoons. En dit in een zo plat mogelijke organisatie met zo min mogelijk hiërarchie.

We doen het samen en door onze krachten te bundelen kunnen we komen tot de best mogelijke behandeling van onze cliënten.

“Wij zijn goed in wat we doen en blijven onszelf verder ontwikkelen door nationale maar ook internationale (wetenschappelijke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Alles om de zorg voor onze cliënten steeds beter te maken”.

We vinden het belangrijk zorg te dragen voor de mooie planeet waarop wij leven, en willen hier graag nog generaties lang van genieten. Daarom maken we werk van duurzaamheid, hebben we onder andere een groen wagenpark, vermijden we het gebruik van papier zoveel als mogelijk (digitaal waar het kan), hebben we een fietsplan (ook elektrisch) voor medewerkers, werken we met een carpoolbonus, etc.

Het is belangrijk dat u weet dat er oplossingen voor u beschikbaar zijn. Somental Care is een erkende specialistische GGZ instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van psychische stoornissen.

Een man en een vrouw kijken elkaar in de ogen
Klachtenbemiddeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?
Alle medewerkers van Somental Care zetten zich in om goede zorg te verlenen.
Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Indien dit het geval is, dan horen wij dit graag. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan. Wij kunnen aan de hand van uw klacht ook bepalen hoe wij onze zorg verder kunnen optimaliseren. In de klachtenprocedure leest u hoe u uw klacht kenbaar kunt maken bij Somental Care en hoe Somental Care met klachten omgaat.

Mensen houden elkaars handen omhoog.
Cliëntenraad

De cliëntenraad van Somental Care behartigt de belangen van alle cliënten. De leden hebben een directe persoonlijke ervaring met de zorg die Somental Care biedt, als cliënt of als naaste.

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor cliënten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de behandeling, het behandelaanbod, bejegening, privacy, de informatievoorziening en de tevredenheid van cliënten. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie, waarbij ze altijd een afweging maakt tussen de belangen van de cliënten én de belangen van de organisatie.

Leden Gezocht
Uw mening telt! De cliëntenraad fungeert als de oren, ogen en stem van de cliënten van Somental Care. Dit kunnen wij niet zonder u! Voor het vormen van de cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden. Meer informatie vindt u hier

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Iedere zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad te benoemen. Via die raad kunnen cliënten invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Zo moet ook het bestuur van Somental Care bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van haar cliëntenraad.

Algemene voorwaarden

Wij bieden behandelingen op basis van de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling en geven duidelijkheid over wat patiënten en hun familieleden kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst aangaan.

Documenten

Ons eigen programma

Ons eigen programma

Mensen met depressie, burnout ( Somatische symptoom ) persoonlijkheidsstoornissen. Boven de 18+. Verwijsdoelgroepen is een belangrijke doelgroep. Huisartsen, bedrijfsartsen, praktijk ondersteuners ( eerste aanspreekpunt) Binnen GGZ. 

Medewerkers bespreken de werkwijze van Somental Care tijdens een vergadering

Hulp bij klachten

Wat zijn de klachten?

Klachten bij

Depressie

Klachten bij

Angsten

Klachten bij

Lichamelijk klachten

Klachten bij

Somatoforme stoornissen