SomentalCare

Wachttijden

Wachttijden

Verwijzing

Als u bent verwezen naar Somental Care wordt uw verwijzing direct in behandeling genomen door ons secretariaat. Het secretariaat stuurt u en uw verwijzer een ontvangstbevestiging en u wordt ingeschreven zodat een dossier geopend kan worden. 

Uw verwijzing wordt beoordeeld op de eerstvolgende dinsdag na ontvangst. In diezelfde lopende week ontvangt u per mail een uitnodiging voor een taxatiegesprek, intakegesprek en zorgafstemmingsgesprek van ons secretariaat. In deze mail ontvangt u ook algemene informatie en uitleg over de intake. 

Intake

In het eerste gesprek, het taxatiegesprek met de regiebehandelaar, wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een behandeling bij Somental Care. Bij twijfel wordt contact gezocht met de verwijzer en wordt besproken wat verder te doen.

Passen de behandelmogelijkheden van Somental Care bij uw problematiek, dan vervolgen we met de rest van de intakefase middels de geplande afspraken. Waar mogelijk wordt uw intakegesprek aansluitend aan het taxatiegesprek gepland, maar ten minste in dezelfde lopende week. Tenzij in overleg met u anders is besloten.

Het zorgafstemmingsgesprek wordt in de week na uw intake gepland. Hierin worden de bevindingen aan u teruggekoppeld en wordt gekomen tot een gezamenlijk gedragen behandelplan. De totale doorlooptijd van de intakefase is twee weken.

Indien Somental Care geen passend aanbod heeft op uw zorgvraag, wordt u terugverwezen en nemen wij contact op met uw verwijzer om te overleggen waar u mogelijk beter geholpen kunt worden.

Diagnostiek

Onze intakefase bestaat naast gesprekken ook uit vragenlijsten om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van u als persoon en uw problematiek en te komen tot een behandeldiagnose. U wordt verzocht deze vragenlijsten thuis, voor het intakegesprek, in te vullen.

Na het vaststellen van de diagnose en overeenkomen van het behandelplan (in het zorgafstemmingsgesprek) worden de behandelgesprekken ingepland door het secretariaat. 

Wachttijden

Niemand vindt het fijn om te moeten wachten. We doen er dan ook alles aan om de tijd tussen uw verwijzing en de daadwerkelijke start van uw behandeling zo kort mogelijk te houden. De wachttijden staan hieronder weergegeven. Het maakt daarbij niet uit of u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Somental Care wel of geen contract heeft.

Mocht u de wachttijd te lang vinden dan wordt u verwezen naar zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.

Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment van verwijzing naar Somental Care en het moment dat u voor het taxatiegesprek en intakegesprek komt. 

Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen het moment na het intakegesprek en de daadwerkelijke start van uw behandeling. 

Aanmeldingswachttijd
8 weken
Behandelingswachttijd
2 weken
Totale wachttijd
10 weken

We staan voor je klaar

Neem contact met ons op.

of bel 026-720 30 40