Verwijzen naar SomentalCare

Voor verwijzers

Op deze pagina informeren we u graag over het verwijzen van uw cliënt naar Somental Care.

Voor verwijzers

Op deze pagina informeren we u graag over het verwijzen van uw cliënt naar Somental Care.

Wij bieden een passende, interdisciplinaire en holistische totaalaanpak, waarbij de hulpvraag van cliënt centraal staat.

Wij leveren passende zorg op maat, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. Wij richten ons op depressieve stoornissen, angststoornissen, somatisch symptoomstoornis, enkelvoudig trauma, dwangklachten (obsessief compulsieve stoornis) en persoonlijkheidsstoornissen (cluster C).

Heeft u patiënten met klachten die wijzen op een depressie, angststoornis, somatisch symptoomstoornis, dwang, trauma, of een persoonlijkheidsstoornis een combinatie hiervan, dan kunt u hen met een gerust hart verwijzen naar Somental Care.
Wij starten altijd met een taxatiegesprek door een ervaren behandelaar, waarin we beoordelen of wij uw patiënt adequaat kunnen helpen of deze elders beter op zijn/haar plek is. Mocht dit laatste het geval zijn, dan zullen we dit naar u rapporteren en contact opnemen en dit met u bespreken.

Waaruit bestaat ons aanbod:

Wij bieden toegankelijke zorg van goede kwaliteit rekening houdend met de diversiteit van de bevolking. Wij richten ons op het bevorderen van een gezonde leefstijl, het versterken van de zelfredzaamheid en samenwerking met partijen uit het psychosociale domein. Wij hechten waarde aan de maatschappelijke trend voortkomend uit sociaal zorgakkoord. Wij bieden hybride zorg, een mix van digitaal en fysiek: zelf als het kan, digitaal als het kan en face to face wanneer het nodig is.

– SGGZ behandelingen (op reeds bovengenoemde doelgroepen)
– zorgvuldige diagnostiek
– interdisciplinaire totaal aanpak
– consultfunctie/diagnostiekfunctie
– afgebakende behandeling
– Hybride zorg (een combinatie van face-to-face en digitale behandeling)

 

Heeft uw patiënt hulp nodig bij mentale klachten? Meld haar of hem dan aan, bij voorkeur via Zorgdomein. Lukt dit niet dan kunt u telefonisch, of via ons emailadres info@somentalcare.nl contact met ons opnemen.  

Hulp bij klachten

Wat zijn de klachten?

Klachten bij

Depressie

Klachten bij

Angsten

Klachten bij

Lichamelijk klachten

Klachten bij

Somatoforme stoornissen