Klachtenbemiddeling

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

klachtenprocedure

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Klachtenbemiddeling

Alle medewerkers van Somental Care zetten zich in om goede zorg te verlenen.
Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Indien dit het geval is, dan horen wij dit graag. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan. Wij kunnen aan de hand van uw klacht ook bepalen hoe wij onze zorg verder kunnen optimaliseren. Hieronder leest u hoe u uw klacht kenbaar kunt maken bij Somental Care en hoe Somental Care met klachten omgaat.

Stap 1: praat met uw zorgverlener

Wij adviseren u om uw klacht te bespreken met degene over wie uw klacht gaat. Een gesprek lost vaak al veel op. Als u het moeilijk vindt om het gesprek alleen aan te gaan, kunt u zich laten bijstaan door een familielid of naaste.

Stap 2: Bespreken met de klachtenfunctionaris

Wilt u zelf niet het gesprek aangaan of leverde het gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris.

Hiervoor kunt u een mail sturen naar klacht@somentalcare.nl. Geef in uw email het volgende weer:

  • Uw contactgegevens
  • Zorgverlener waar u een klacht over heeft
  • Beschrijf in het kort de klacht
 
 

Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, neemt zij binnen drie werkdagen contact met u op. Samen bespreekt u wat het doel is van uw klacht en wat de klachtenfunctionaris voor u kan betekenen. De klachtenfunctionaris velt geen oordeel, maar probeert samen met u naar een oplossing te zoeken. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en degene over wie uw klacht gaat.

Stap 3: Klacht doorzetten naar Geschillencommissie

Uiteraard hopen we dat door de voorgaande stappen u samen met de zorgverlener en/of klachtenfunctionaris tot een bevredigende oplossing bent gekomen. Indien dat niet het geval is dan wordt u door de klachtenfunctionaris gewezen op de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de geschillencommissie waarbij Somental Care is aangesloten. Somental Care is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

De klachtenfunctionaris zal u informeren hoe en waar u uw klacht kunt indienen en hoe de afhandeling van de klacht zal verlopen.

Wilt u meer weten over de klachtenbemiddeling of overleggen met de klachtenfunctionaris, neem dan contact op:

Klachtenfunctionaris, mevrouw Angelique Ymker

Somental Care
Meander 1101
026-720 30 40
Email: klacht@somentalcare.nl